header

תוצאות חיפוש עבור: ''


למען החברה


ממליצים ומודים לנו


הסתיימו בהצלחה


פרויקט השומר

להרשמה לחצו!


שביל ישראל

בתאריך ה14 למאי יום חמישי אנו יוצאים למקטע השני של שביל ישראל. המקטע באורך של 22 ק"מ מסלול יפיפה במיוחד נחל קדש . מתחילים בכפר גלעדי ,האריה השואג ועד למצודת כח רמות נפתלי. אנו נתחיל את בצעידה בשעה 6:00 בבוקר מנקודת ההתחלה. אז יש לכולכם מספיק זמן להתארגן נשמח לראות את כולם . https://drive.google.com/file/d/1dxZnEVQxTSwQ64aumPLLfsXGc7sOVYg5/view


פועלנו


גלריית אלי שמיר


כ"ט בנובמבר

ההחלטה התבססה על מסקנות הרוב של חברי "הוועדה המיוחדת של האו"ם לענייני ארץ ישראל" (ועדת אונסקו"פ). הוועדה הגישה את מסקנותיה לאו"ם, ב-31 באוגוסט 1947. בעצרת האו"ם, שנפתחה בספטמבר 1947, התקיים דיון ארוך ומפורט בתוכנית החלוקה, במסגרת ועדת משנה מיוחדת שהוקמה לצורך העניין. ועדה זו גם דנה באופן היישום של תוכנית החלוקה והחליטה להקים ועדה ביצועית […]


לגיטימציה

כל מה שרצית לדעת על קבלת היתר בניה בדיעבד למבנה/חלקי מבנה ללא היתר הזקוקים להסדרה ביאור מהו היתר בניה? היתר הבניה הוא האישור החוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה לצורך ביצוע עבודות בניה הטעונות היתר. או למבנים חדשים או בעת לגיטמציה לקבל היתר בדיעבד בהיתר הבניה באים לידי ביטוי זכויות הבניה שנקבעו בתב"ע.. ההיתר […]


פורטל דיירים