header

תוצאות חיפוש עבור: ''


למועצות המקומיות סמכות בקביעת אופי ההרחבות הקיבוצים

פסק דין, שניתן לאחרונה, בתביעה שהגישה חברה קבלנית נגד קיבוץ רוחמה, ממחיש את השינוי שעוברות ההרחבות בקיבוצים. שלא כבעבר, אז נבנו במהירות הרחבות גדולות,  הנטייה כיום לתכנן הרחבות מצומצמות ולבצע בלוח זמנים מדורג המאפשר פיתוח תשתיות ושירותים מוניציפאליים והשתלבות טובה יותר של התושבים במרקם הקהילתי. כמו כן, פסק הדין מרחיב את סמכותן של המועצות האזוריות […]


ה "פליק פלאק לאחור" של רמ"י בנוגע לאגירת אנרגיה סולארית

סכנת עצירה לפרויקטים של אנרגיה מתחדשת בשטחים חקלאיים, בעקבות שינוי אופן חישוב התמריצים הנוגע לשימוש בקרקעות. עד כה, קבעה רמ"י, שרק עשירית מהשטח שעליו יבנה פרויקט אגירת אנרגיה סולרית יחשב כשטח תעסוקה ומסחר, ואילו כעת נקבע, שכל שטח הפרויקט יגרע ממכסת שטחי התעסוקה והמסחר. מאחר ושטחים אלו הינם שטחים מצומצמים יחסית ובעלי ביקוש גבוה, הרי […]


הסכמות פנים משפחתיות במשק חקלאי- תקפות גם בבית המשפט

סכסוך משפחתי על זכויות במשק חקלאי בצפון, הגיע לבית המשפט לענייני משפחה בטבריה. בתביעה, שהתנהלה במסגרת סכסוך גרושים, ביקש הבעל לפנות את דודה של האישה המתגורר אף הוא במשק. השופטת דחתה את התביעה וקבעה כי בהתאם להסכמות פנים משפחתיות זכות המגורים הקבועה של הדוד קודמת לזכויותיו של הבעל במשק. כנסו למאמר המלא https://www.mako.co.il/finances-law/property-law/Article-1e87091cb4b4c71026.htm


אושרה בניה למגורים על קרקע חקלאית

רמ"י אישרה החכרת קרקעות מדינה חקלאיות ושטחים פתוחים למגזר הפרטי. הזוכים במכרז יצטרכו לשנות את יעוד הקרקע, לקרקע למגורים, ולאחר מכן יוכלו לבנות ולמכור את הדירות. ההחלטה מאפשרת למדינה להוציא לשוק הפרטי כל קרקע שאינה מתוכננת. בד בבד, אושר המשך קידום תוכניות בניה על קרקעות חקלאיות המשמשות כיום קיבוצים ומושבים, ואשר אותן פדתה רמ"י מ […]


הקלות משמעותיות בקבלת היתר לבניית ממ"ד

בשורה אמיתית למבקשים לבנות ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) למבנה המשמש למגורים ואשר מחויב על פי חוק בממ"ד: המועצה הארצית אישרה הקלות שיאפשרו למגן בצורה מהירה מבני מגורים שאין להם מיגון. ההקלות נוגעות לצמצום רגולציה, לוחות זמנים ועלויות הליכי הרישוי שכן המסמכים שידרשו להגשת ההיתר צומצמו רק לסוגיות בטיחות המבנה. השינוי הגדול נוגע לביטול הדרישה להסרת […]


לועדות הערר המחוזיות לתכנון ובנייה- סמכות להחליט במקום הוועדה המקומית

ועדות הערר המחוזיות לתכנון ולבניה קיבלו לאחרונה חיזוק מבית המשפט העליון, שקבע שהוועדות מוסמכות לדון בנוסף לעררים הקשורים בהיתרי בנייה, שימושים חורגים, הקלות, תשריטי חלוקה ותוכניות מתאר גם בסוגיות משפטיות הנובעות מהחלטות הועדה המקומית, ולהחליט באותן סוגיות מחדש. "חיזוק מעמדה של ועדת הערר וסמכותה לבקר את החלטות הוועדות המקומיות" קובע עו"ד ד"ר קייס נאסר ב'גלובס' […]


תביעתו של חקלאי להחזר קנס מבעל העסק לו השכיר מחסן- נדחתה

בעל נחלה ממושב גנות, שהשכיר מחסן על קרקע חקלאית, נקנס על ידי רמ"י ב110 אלף שקל בגין שימוש חורג, וביקש לחייב את השוכר לקיים את החוזה ביניהם בו נקבע כי על השוכר לשאת בקנסות עתידיים בגין השימוש, באם יוטלו כאלו. שופט בית המשפט השלום ברמלה, זכריה ימיני, קבע שהסכם השכירות נוגד את חוק ההתיישבות וחייב […]


שינוי מפת אזורי עדיפות לאומית- תשפיע על גובה דמי ההיוון

עוד חמישה חודשים, בפברואר 2022, תשתנה מפת האזורים בעלי עדיפות לאומית ושל הישובים הכלולים בה. דיון בישיבת הממשלה,שעסקה בעריכה מחודשת של  אזורי העדיפות הלאומית, הסתיים בפשרה, לפיה,ההטבות באזורי עדיפות לאומית שאושרו בתקופת ממשלת נתניהו, יוארכו לעוד 5 חודשים. בזמן זה יוקם צוות מקצועי שיקיים דיון מקצועי ופוליטי ויגבש מפה חדשה של  אזורי עדיפות לאומית. לבעלי […]


שחיקת מעמדו של החקלאי- מקבלת רוח גבית מבג"ץ

הרפורמה בחקלאות, הנותנת עדיפות לתוצרת זרה, פוגעת פגיעה משמעותית בהכנסותיו של החקלאי המקומי, וממשיכה מגמה ארוכת שנים שעיקרה הרעת מעמדו של החקלאי, שחיקת מעמדו הציבורי וסימונו לא אחת כאויב הציבור. אם לא די בכך, הרי ששתי החלטות תקדימיות של בג"ץ, שהתקבלו לאחרונה, ועוסקות בהפקעת אדמות חקלאיות וביכולת של רמ"י לבטל הסכם חכירה לדורות – בשני […]


רפאל בשרות רמ"י

מערכת שפיתחה רפאל, העושה שימוש במידע ממגוון רחב של מקורות, כולל לווייני ריגול ישראלים, תסייע לאיתור פלישות לקרקעות מדינה, ותחליף, במידה והפילוט יצליח, את טיסות הצילום והרחפנים. זהו מהלך נוסף בהחרפת האכיפה מול בעלי משקים במושבים, כחלק ממגמה ההולכת ומעמיקה נגד בעלי נחלות, מהלך, שבין היתר, גם פוגע בפרטיותם. המלצת חברת נחלת אבות לבעלי המשקים: […]


חברות שיווק וקידום