header

תוצאות חיפוש עבור: ''


תביעתו של חקלאי להחזר קנס מבעל העסק לו השכיר מחסן- נדחתה

בעל נחלה ממושב גנות, שהשכיר מחסן על קרקע חקלאית, נקנס על ידי רמ"י ב110 אלף שקל בגין שימוש חורג, וביקש לחייב את השוכר לקיים את החוזה ביניהם בו נקבע כי על השוכר לשאת בקנסות עתידיים בגין השימוש, באם יוטלו כאלו. שופט בית המשפט השלום ברמלה, זכריה ימיני, קבע שהסכם השכירות נוגד את חוק ההתיישבות וחייב […]


שינוי מפת אזורי עדיפות לאומית- תשפיע על גובה דמי ההיוון

עוד חמישה חודשים, בפברואר 2022, תשתנה מפת האזורים בעלי עדיפות לאומית ושל הישובים הכלולים בה. דיון בישיבת הממשלה,שעסקה בעריכה מחודשת של  אזורי העדיפות הלאומית, הסתיים בפשרה, לפיה,ההטבות באזורי עדיפות לאומית שאושרו בתקופת ממשלת נתניהו, יוארכו לעוד 5 חודשים. בזמן זה יוקם צוות מקצועי שיקיים דיון מקצועי ופוליטי ויגבש מפה חדשה של  אזורי עדיפות לאומית. לבעלי […]


שחיקת מעמדו של החקלאי- מקבלת רוח גבית מבג"ץ

הרפורמה בחקלאות, הנותנת עדיפות לתוצרת זרה, פוגעת פגיעה משמעותית בהכנסותיו של החקלאי המקומי, וממשיכה מגמה ארוכת שנים שעיקרה הרעת מעמדו של החקלאי, שחיקת מעמדו הציבורי וסימונו לא אחת כאויב הציבור. אם לא די בכך, הרי ששתי החלטות תקדימיות של בג"ץ, שהתקבלו לאחרונה, ועוסקות בהפקעת אדמות חקלאיות וביכולת של רמ"י לבטל הסכם חכירה לדורות – בשני […]


רפאל בשרות רמ"י

מערכת שפיתחה רפאל, העושה שימוש במידע ממגוון רחב של מקורות, כולל לווייני ריגול ישראלים, תסייע לאיתור פלישות לקרקעות מדינה, ותחליף, במידה והפילוט יצליח, את טיסות הצילום והרחפנים. זהו מהלך נוסף בהחרפת האכיפה מול בעלי משקים במושבים, כחלק ממגמה ההולכת ומעמיקה נגד בעלי נחלות, מהלך, שבין היתר, גם פוגע בפרטיותם. המלצת חברת נחלת אבות לבעלי המשקים: […]


אי הסדרת הנחלה- תביא לאובדנה

פסק דין תקדימי בעליון אי הסדרת הנחלה- תביא לאובדנה לא הסדרתם את הנחלה? המדינה תיקח אותה מכם! פסק דין של בית המשפט העליון מיום 29/8/21 קובע כי לרשות מקרקעי ישראל היכולת לבטל זכויות בנחלה למי שעשה שימושים חורגים שאינם למטרות ולצרכי חקלאות. על משפחת קלקודה מכפר טרומן נגזר, שכל שטח הנחלה שברשותם יחזור לרמ"י, ריק ממבנים […]


עידכונים מרשות מקרקעי ישראל

מאת: מרום גולי, כלכלן ושמאי מקרקעין – חברת נחלת אבות הגשת שומה חדשה בהליך השגה שניה מועצת מקרקעי ישראל אישרה את האפשרות להגיש שומה חדשה במסגרת הליך השגה שניה. כידוע, רמ"י מאפשרת לבעל זכויות בקרקע להגיש השגת שמאית על ערכי השווי. בעל זכויות שוכר את שירותיו של שמאי מקרקעין המכין שומת השגה וזאת מופנית להשגה […]


למען החברה


ממליצים ומודים לנו


הסתיימו בהצלחה


פרויקט השומר

להרשמה לחצו!


חברות שיווק וקידום