header

מי אנחנו

מטרת החברה 

מטרת החברה והקמת נחלת אבות, אתגריה ומשימותיה היום יומיות הינם יישום סימן 8.3 שהיא בעבר החלטה 1155, שעיניינם הפרדת מגרש מנחלה במושבי עובדים בישראל.

חזון החברה

 

בצוות המיקצועי
34 אדריכלים מומחים בתכנון והובלת תב”עות במושבים וקיבוצים בישראל.
משרד שמאות מקרקעין ויעוץ כלכלי המתמחה בהתיישבות העובדת ובמתן ליווי כלכלי ופיננסי לבעלי נחלות במושבים.
שלושה משרדי מודדים בעלי ניסיון, מוניטין וידע בתחום פיצול נחלות ומשקים.
שני פורשי מינהל מקרקעי ישראל המסייעים לחברה בכל הקשור בבעיות חריגים במינהל מקרקעי ישראל.
משרד ניהול ופיקוח הנדסי שעיסוקו ב 30 שנה האחרונות הינו פיקוח הנדסי על בניה במושבים וקיבוצים.

 

הידע המקצועי
הידע והניסיון המקצועי שנצבר בנחלת אבות, על בסיס אנשיה והצוות המקצועית מקיף מאות אלפי
מטר שניבנו במדינה, אלפי בתים ודירות ומהלכים סטטוטורים תכנוניים רבים.
בידנו הידע המקצועי אודות הדרך בפני מושב החפץ בהליך פיצול נחלות כוללת מספר אבני דרך.
אבן הדרך הראשונה הינה ביצוע תצ”ר ישובי (תוכנית לצרכי רישום מקרקעין ) והתאמת הרישום המשפטי למצב התכנוני, תוך חשיבה על מגמות וצרכי העתיד של המושב.
נתיב זה מתפצל לטיפול בחריגים אם ישנם, והמשך טיפול מול מסלול ביצוע העסקאות מול רשות מקרקעי ישראל, התשלומים בגינן ויתר המשימות.

 

אנו מאמינים כי הידע הרב בתחום פיצול נחלות במושבים, הקשרים והניסיון המגוון שנצברו בחברה ואצל אנשי הצוות מאפשרים לנו למצוא עבורכם את הנתיב הזול והקצר בכל מסלול אפשרי.

חברות שיווק וקידום