header

מי אנחנו

מטרה

לסייע לבעלי נחלה במושב בישום החלטות המדינה על זרועותיה השונות ועבודה מול גורמי הרגולציה :מינהל התכנון על ועדותיו, ועדה מקומית, ועדה מחוזית, רשות מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות.

אנו מסייעים לבעל נחלה יחיד ולגופים כגון: ועד המושב, המועצה האזורית, קיבוצים ומושבים שיתופיים, במימוש אפשרויות חדשות והטבות שנפתחו כמו: תוספת יחידות דיור, הגדלת זכויות בנייה והפרדת מגרש מנחלה (פיצול) בנחלות ומשקי עזר, דירות, בתים ומגרשים, תוך עמידה בתקנות מחמירות חדשות המחייבות הסדרת חריגות בנייה, הסדרת שימושי פל”ח ו/או יעודים תומכי חקלאות וכד', המהווה תנאי למימוש הטבות אלו.

חזון נחלת אבות

צוות מיקצועי

  • 34 אדריכלים מומחים בתכנון והובלת תב”עות במושבים וקיבוצים בישראל.
  • משרד שמאות מקרקעין ויעוץ כלכלי המתמחה בהתיישבות העובדת ובמתן ליווי כלכלי ופיננסי לבעלי נחלות במושבים.
  • שלושה משרדי מודדים בעלי ניסיון, מוניטין וידע בתחום פיצול נחלות ומשקים.
  • פורשת מינהל מקרקעי ישראל המסייעת לחברה בכל הקשור בבעיות חריגים במינהל מקרקעי ישראל.
  • שדרה ניהולית מגוונת ומנוסה הכוללת מנהלת משרד, מנהלת מת"ליות (מנהלות תיקי לקוחות), מת"ליות, אנשי שיווק.

ידע מקצועי
הידע והניסיון המקצועי שנצברו בנחלת אבות מקיפים שטחים נרחבים שתוכננו והוסדרו על ידי החברה בישוב הכפרי.
אנו מאמינים כי הידע הרב בתחום פיצול נחלות במושבים, הקשרים והניסיון המגוון שנצברו בחברה ואצל אנשי הצוות, מאפשרים לנו למצוא עבורכם את הנתיב הזול והקצר בכל מסלול אפשרי.

 

חברות שיווק וקידום