header

יישוב חדש, המשלב אכלוסיה עם צרכים מיוחדים, יוקם בגליל התחתון

למרות מדיניות התכנון לא להקים ישובים חדשים על שטחי טבע וחקלאות, ולהעדיף הרחבה וחיזוק של ישובים קיימים, אושרה להפקדה תוכנית להקמת הישוב 'שיבולת'.

הישוב החדש, שיוקם ככפר שילוב קהילתי לאנשים עם מוגבלויות, יהיה צמוד דופן ליישוב בית רימון, יבנה כישוב מונגש וכ- 20% מהמגרשים יוקצו לבעלי צרכים מיוחדים.

חברות שיווק וקידום