header

זהירות מוקש!

ירשתם נחלה חקלאית? לא בטוח שהשטח נקי ממוקשי מיסוי. בעקבות עיגון זכויות החקלאים בקרקע חקלאית וקבלת חוזה חכירה, בעל נחלה המבקש למכור את נחלתו חייב לרכוש את זכויות הבנייה המאושרות בקרקע כולל פוטנציאל זכויות הבניה, שקרוב לוודאי יאושרו בעתיד. בנוסף לדמי הרכישה המשולמים לרמ"י, היורש מחויב לשלם היטל השבחה לרשות המקומית ומס שבח למדינה. כך קורה שהתמורה למוכר נחלה חקלאית, שמעולם לא נמכרה, עלולה להיות קטנה לעיתים ב 50% מערך הקצה. כדי לנטרל מוקשי מיסוי ולא להסתבך אל תכנסו לתהליך לבדכם.

לנחלת אבות ניסיון רב שנים בתחום זה. התקשרו עוד היום לפגישת חינמית, ללא התחייבות אצלכם בנחלה טל. 5278*.

חברות שיווק וקידום