header

הסתיים בהצלחה השלב הראשון ברישום המגרשים בהרחבת מושב הדרעם

יהודה טמיר סמנכ"ל נחלת אבות הודיע השבוע לתושבי ההרחבה במושב הדר עם כי השלב הראשון בהכנת התצ"ר (תוכניות לצרכי רישום), שהוא שלב המדידות הפיזיות בשטח, הסתיים בהצלחה.

חברת נחלת אבות ממתינה לקבל את אישור הועדה המקומית לתכנון ובנייה עמק חפר.

מייד לאחר מכן תוגש התוכנית לאישור המרכז למיפויי ישראל, ויתועדו גבולות המגרשים במערכות הממוחשבות של מפ"י. בסיום שלב זה תקבל התוכנית חותמת "כשר לרישום" .

בשלב האחרון והסופי יבוצע הרישום בטאבו, אז ירשמו המגרשים על שם בעליהם כחלקות חדשות בגוש הרישום.

אנחנו, בחברת חברת נחלת אבות, שמחים להוביל את המסע לרישום ולגליזציה של חברי המושבים במדינת ישראל, ומאחלים בהצלחה לתושבי ההרחבה במושב הדר עם.

חברות שיווק וקידום