header

בנו מגורים במקום חקלאות ונתבעו ב 1.6 מיליון שקל דמי שימוש

רשות מקרקעי ישראל תבעה 1.6 מליון שקל משני אחים ממושב נווה ימין שהשתמשו במשק החקלאי למטרות מסחר ומגורים. מפקח של רמ"י שביקר בחלקה איתר מבנים למגורים, מכולות, משרדים, אורווה, פנסיון כלבים, ועסק למסחר בברזל. אחד האחים ואשתו הודו בעבירה ופינו את המבנים מיד עם הגשת התביעה. בית המשפט התחשב במצבו של האח הנוסף, אסיר משוקם הגר במקום עם שלושת ילדיו באישור המועצה, ולצד העובדה שרמ"י לא הצליחה להוכיח את משך העבירה, גזר על הנתבעים לשלם רק כ-600 אלף שקל. בנוסף הוצאו צווי הריסה למבנים.

לכתבה המלאה https://bit.ly/3qSexS4

חברות שיווק וקידום