header

שוב סכסוך במשק משפחתי במושב: למרות הזכות לגור לצמיתות בחלקה, ביהמ"ש הורה על פינוי

מינוי ממשיך למשק חקלאי ממשיך לייצר סכסוכים קשים בין אחים בסוגיות הורשה. הורים שמינו בן ממשיך למשק החקלאי שלהם הורישו לאחיו את הזכות לגור בו לצמיתות, אולם בין האחים פרץ ריב קשה וממושך והבן הממשיך פנה לביהמ"ש לענייני משפחה ותבע לפנות את אחיו. התביעה התקבלה ונקבע שלאחר 42 שנות מגורים, למרות שההורים העניקו זכות מגורים בלתי הדירה, יפונה האח ומשפחתו בכפוף לקבלת פיצוי על פי הערכת שמאי.

יש פתרונות אחרים!

לחברת נחלת אבות ידע מקצועי וניסיון רב שנים בפתרון סכסוכים קשים במגזר החקלאי. אנו מתמחים בקיצור והוזלה של תהליכים, בין השאר באמצעות פיצול והפרדת מגרש מנחלה, באמצעות תב"ע פרטית, המאפשרת מתן מענה לצאצא נוסף, הגדלת שטח המגורים בנחלה, השלמות ל-2.5 דונם ועוד.

 

לייעוץ והסדרה במשק, פנו אלינו עכשיו.

לפגישה חינמית, ללא התחייבות אצלך בנחלה.

לפרטים טל. 5278* דוא”ל office@nachlat-avot.co.il

חברות שיווק וקידום