header

רק ל-10% מהלולים בישראל יש רישיון עסק. ולכם?

דו"ח מבקר המדינה קובע כי המצב בענף ההטלה בישראל חמור בהשוואה לארה"ב ולמדינות ה-OCD מבחינת התנאים הסביבתיים והתברואתיים וכי בעקבות אי עמידה בתנאים הווטרינריים, ל-91% מהלולים בישראל מאוגוסט 2021, אין רשיון עסק.

המבקר מותח ביקורת על כך שהחקלאים מגדלי הביצים אינם מקבלים תמיכה ישירה מהמדינה אלא נתמכים באמצעות תמיכות עקיפות כגון פיקוח על מחירים.

נחלת אבות מסייעת לחקלאים מגדלי הביצים בקבלת היתרי בנייה ללולים, טפסי אכלוס (טפסי 4) ובהמשך גם רישוי עסק.

בעלי לולים, אנחנו חברה שמתמחה בטיפול במשקים. תנו לנו לעזור לכם.

הסדירו והסירו דאגה מיותרת מלבכם.

 

צלצלו עוד היום 5278*

חברות שיווק וקידום