header

רפאל בשרות רמ"י

מערכת שפיתחה רפאל, העושה שימוש במידע ממגוון רחב של מקורות, כולל לווייני ריגול ישראלים, תסייע לאיתור פלישות לקרקעות מדינה, ותחליף, במידה והפילוט יצליח, את טיסות הצילום והרחפנים.

זהו מהלך נוסף בהחרפת האכיפה מול בעלי משקים במושבים, כחלק ממגמה ההולכת ומעמיקה נגד בעלי נחלות, מהלך, שבין היתר, גם פוגע בפרטיותם.

המלצת חברת נחלת אבות לבעלי המשקים: מהרו להוון את נחלתכם, תוך כדי הסדרתה, לשם מעבר למצב של חוכר לדורות וניתוק מרמ"י.

 

חברות שיווק וקידום