header

רמ"י מכה בכל הכוח במושבי ישראל מחייבת דמי שימוש עבור מבנים שנעשה בהם שימוש חורג

בעלי נחלות ברחבי ישראל מחויבים בדמי שימוש עבור מבנים שאין להם היתר בניה ושהשימוש שנעשה בהם אינו השימוש המקורי. לאחרונה נתבעו חקלאים במושב טל שחר לשלם מעל מיליון שקל בגין שימושים חורגים, להרוס את המבנים שנבנו ללא היתר ולא להשתמש בהם עד ביצוע ההריסה. עבירות הבניה בגינן תובעת רמ"י מתייחסות לפרגולות, לול שהוסב ליקב ומבשלת בירה והכשרת מגרש חניה.

עבור בעלי הנחלה זהו חורבן כלכלי של עסק בו השקיעו את כל עולמם, מרצם וכספם, כולל אובדן של קהל ומוניטין שנבנה לאורך שנים ארוכות.

הליך הסדרה חוקי ומוסכם הכולל, בין היתר, הסדרת שימושים חורגים ולגליזציה לכל המשק בראיה רחבה, הוא אומנם מורכב, אך בחברת נחלת אבות בעלי מקצוע רבים תחת קורת גג אחת, ידע, ובעיקר ניסיון מקצועי ויכולת לבצע זאת עבורכם.

הפשרת ההקפאה של דו"ח קמיניץ כבר מעבר לפינה (ינואר 2023) ועד אז חובה להסדיר.

כדאי לדעת שפקחי רמ"י מסיירים בשטח וכך גם פרחי הוועדות, שעל פי תיקון 116,  ישנה חובת דיווח ביניהם.

אל תחכו לקנסות. הסדירו עכשיו! אין דרך אחרת!

צלצלו עוד היום 5278* נחלת אבות- המומחים להסדרה במשקים.

הפגישה בנחלה הינה חינם והמלצות ישלחו לכל מבקש.

חברות שיווק וקידום