header

משכירים בית/דירה/מבנה לנופשים? אתם עוברים על החוק!

שמחים ונרגשים עם 103 מלקוחותינו שסיימו לאחרונה תהליך ארוך ומורכב של היוון.

בתהליך, המחייב הסדרה בנחלה ומדידה ייחודית של השטח, רוכשים בעלי המשק מרמ"י את זכויות המגורים והחכירה על חלקת המגורים, ובסיומו מקבלים שומה לתשלום.

מאחלים לכם לקוחות יקרים, הרבה נחת בצל קורתכם וראש שקט ופנוי מדאגות הסדרה.

עדיין לא הסדרתם? רוצים גם נחלה מהוונת וראש שקט?

לייעוץ והסדרה פסק דין של בית משפט השלום בבאר שבע, בדומה לפסקי דין אחרים, שפורסמו לאחרונה, ומתייחסים למושבי עובדים ולמקומות נוספים, קובע כי השכרת בית לנופשים, לפרקי זמן קצרים, באזור מגורים, חורגת מהייעוד המקורי של הקרקע, ולכן אסורה על פי חוק.

בית הדין קיבל את עמדת הועדה המקומית לתכנון ובניה במצפה רמון וקבע, כי על מי שמעוניין להשכיר בית לנופשים בסביבת מגורים, להגיש בקשה לשימוש חורג.

הדבר נכון גם למושבים ולישובים קהילתיים.

כדי להימנע מתביעות וקנסות, חייבים להסדיר שימושים חורגים, ועל הדרך גם להתיר ברכות במידה ואין להן היתר בניה, אין דרך אחרת!

צלצלו  5278* נחלת אבות. מומחים להסדרה במגזר החקלאי.

חברות שיווק וקידום