header

מיפוי נחלות במושב להסדרת תב"ע מושבית

בית שלישי בנחלה, הסדרת פל"ח, הצרחת קרקעות, הסדרת מבנים חורגים, צווי הריסה, שינוי ייעוד
והרשימה נמשכת. עבור 33,000 בעלי הנחלות בישראל, המתגוררים ביותר מ 400 מושבי עובדים,
המושגים האלה הם עניין של יום יום.

בתוך התפאורה הזו, במושבים רבים מתקשים להתקדם ביעילות, למרות ניסיונות כנים ואמיתיים לפעול
בעזרת אדריכלים לקידום תב"ע למושב (תב"ע מושבית). כלומר, תב"ע שתאפשר לצפות את פני העתיד
עם תכנון, ביצוע, התפתחות, גדילה וצמיחה.

"תב"ע מושבית היא כלי חשוב ומשמעותי אך מדובר בהליך עם אתגרים רבים", אומר זיו סולומון, מנכ"ל
חברת נחלת אבות המתמחה בסיוע למושבים ובעלי משקים בהסדרה מול הרשויות, "בראש ובראשונה,
הועד מתקשה לייצר התאמה בין התב"ע המושבית לבין הצרכים המדויקים של כל נחלה ונחלה. זוהי
עבודה קשה, שלא נאמר סיזיפית, הדורשת כניסה לרזולוציה תכנונית ומעבר מדלת לדלת. רעיון טוב
בתיאוריה שלא ניתן ליישם אותו בפרקטיקה, אלא עם מומחים המבצעים את המלאכה מטעם האגודה.
כלומר, מומחים המשמשים כידה הארוכה של האגודה ואשר פועלים בסמכותה".

התנגדות אוטומטית להליכים תכנוניים

בנוסף, מסביר סולומון, בכל מושב יש תמיד אחוז מסוים של בעלי משקים אשר כלל אינם מעוניינים
בתב"ע המושבית. "טוב להם במה שיש להם, והם אפילו חוששים מהליכי תכנון שעלולים לכאורה לפגוע
בהם", הוא אומר, "לא אחת נוצר מצב שבו 85% מבעלי המשקים צריכים לממן מכיסם תב"ע מושבית ל
100% מהתושבים. דבר היוצר התמרמרות, מתחים ואפילו סכסוכים משפטיים".

מכשול נוסף הוא הפוליטיקה הפנים מושבית. בעוד שהליכי הסדרה ותכנון תב"ע יכולים לארוך שנים
רבות, הבחירות לוועד מתקיימות בדרך כלל כל שנתיים. אין זה נדיר שלאחר שהוועד החדש נכנס
לתפקידו, הוא פועל לא רק בכדי לקדם את האג'נדה שלו, אלא גם בשביל "למחוק" את האג'נדה של
הוועד הקודם.

הוועד הקודם רצה לקדם תב"ע למושב? אין בעיה, אומרים הנבחרים החדשים, אבל קודם כל נטפל בואו
נטפל בצרכנייה, נעשה אבן משתלבת במדרכה, נשקיע בגינון, נבנה גן שעשועים. בקיצור, התב"ע תחכה.

"ואם כל זה לא מספיק", אומר סולומון, "אי אפשר מבלי להזכיר את האופי של המושבניקים החקלאיים
שמעצם טבעם מתנגדים כמעט באופן אוטומטי להליכים תכנוניים. כאשר התב"ע מוגשת – סוף סוף
לאישור בוועדה, כמות ההתנגדויות היא אדירה. מכיוון שיש לערוך שימוע לכל מתנגד ומתנגד, לוחות
הזמנים מתארכים לבלי סוף. זה לא עניין של מה בכך. תב"ע מושבית, בשל גודלה והיקפה, מחויבת
לעבור את הוועדה המחוזית, ולעתים אף מונחת לפתחן של הוועדה הארצית ו/או וועדת חריגים".

הפתרון – מיפוי הנחלות על ידי חברה מקצועית

סולומון מסביר שהמצוקה שבה מצויים המושבניקים והאגודות הביאו את נחלת אבות להיכנס בתפר
ולהציע שירות חדש לייעול התהליכים. שירות שבמסגרתו צוות של מומחים מטעם נחלת אבות ממפה את
הנחלות במושב במקביל לעריכת התב"ע המושבית על ידי אדריכל, ומסייע לקצר תהליכים תוך מתן
פתרונות קונקרטיים בשטח.

לנחלת אבות ארבעה צוותים בני שישה מומחים, אשר פרוסים ברחבי הארץ ופועלים במושבים מהצפון
ועד הדרום. "כל אנשי המקצוע הם מומחים מובילים בתחומם אשר עובדים תחת קורת הגג של נחלת
אבות", מסביר סולומון, "כך, אנו מייצרים למושב ולתושביו כתובת אחת וברורה. הצוותים מורכבים בין
היתר מאדריכל רשום בפנקס האדריכלים, מודד מוסמך ולעתים מודד מבקר, קונסטרוקטור, יועץ
תשתיות, יועץ תחבורה וחניה ועוד".

השירות ניתן בשני מישורים. פעם אחת במיפוי הנחלות, ופעם שנייה בהסדרתן לפי התייחסות ספציפית
לכל נחלה ונחלה. מה להסדיר, מה להסיר וכיצד לפעול ב"מקרים אפורים".

"לא רק ביזנס אלא שליחות"

יתרונה הגדול של נחלת אבות טמון בכך שהיא גם מתמחה בתחום ההסדרה המושבית מזה עשרות שנים,
וגם נולדה בעצמה מתוך ההתיישבות העובדת. החל מסולומון ועד לאחרון העובדים, כולם מגיעים
ממושבים וקיבוצים.

"הפן המקצועי משולב עם הפן האישי", אומר סולומון, "זה לא רק ביזנס אלא שליחות. כמושבניקים
וקיבוצניקים חשוב לנו לעזור לעמיתינו בהתיישבות העובדת. אנחנו רוצים לראות את המושבים פורחים,
צומחים ומתקדמים. להיות חלק מהתהליך הנפלא הזה של חילופי דורות במושבים".

"אנו מבינים היטב לא רק את הפתרונות אלא גם את החששות וההתנגדויות. הרי היינו שם בעצמנו. לכן,
כזרוע מקצועית ואובייקטיבית, אנו מסוגלים להתעלות מעל המחלוקות הקונקרטיות, ולהציע לבעלי
המשקים מתווים איכותיים לפתרונות. גם כאשר הנושאים ההסדרתיים נראים לכאורה מורכבים ובלתי
פתירים".

* אין ניתוח החלטה זה מהווה תחליף לחוות דעת עו”ד או יעוץ משפטי
* לפרטים ופגישה אישית ללא התחייבות – נחלת אבות 072-3950556

חברות שיווק וקידום