header

יורשים של קרקע חקלאית נקלעו למאבק על שטחי גידול בננות, ונתבעו לשלם 4.5 מליון שקל

יורשי נחלה במושב בית חנניה ניהלו מו"מ למכירתה עם מגדל בננות ממושב גבע כרמל, אך לאחר מו"מ של חצי שנה מכרו את הנחלה לצד שלישי.

מגדל הבננות תבע את היורשים בטענה שהתנהלו בחוסר תום לב וכי האגודה השיתופית בבית חנניה התמהמהה בקליטתו כדי למנוע תחרות בענף גידול הבננות במושב. היורשים טענו שנקלעו למאבק כוחני של מגדלי ומשווקי בננות ללא ידיעתם וכי התובע לא הצליח למצוא מימון לרכישה ונמנע מלחתום על ההסכם.

השופט חייב את הנתבע בהוצאות ושכר עו"ד בסך של כ-430 אלף שקל.

הרכישה של קרקע חקלאית או של נחלה היא מסובכת ומורכבת יותר מאשר מכירת דירה בעיר, ונדרשים מומחיות וניסיון בתחום.

כל זה היה יכול להימנע אם לצד הייעוץ המשפטי של מגדל הבננות היה יועץ מקרקעין מיומן ומנוסה של חברת נחלת אבות, החברה הגדולה בישראל העוסקת בהסדרה בהתיישבות העובדת ושגם מעניקה ליווי למשרדי תיווך ומשפטנים בעת הרכישה.

חברות שיווק וקידום