header

חוק קמיניץ – כשהשוט הכלכלי מונף על חבר המושב

את היחידה הארצית לאכיפת מקרקעין של משרד האוצר, האחראית על אכיפת חוק קמיניץ, מעניין רק דבר אחד: הסרת העבירה, משמע סגירת העסק ו/או המבנה הלא חוקי שהוקם ללא היתר על קרקע חקלאית. הדרך לעשות זאת כואבת מאוד: הטלת קנסות של מאות אלפי שקלים, מה שלא משאיר לחקלאי הרבה ברירות מלבד לסגור את העסק שהקים בזיעת אפיו בנחלתו. אם יבקש לעתור לבית המשפט יסתכן בתביעה של מיליוני שקלים. הצלחת האכיפה נובעת מהחשבון הפשוט שעושה החקלאי, שמבין שהקנס יבוטל כאשר העסק ייסגר. ומה יהיה על ההשקעה הגדולה שלו? ועל הפרנסה?

לא חייבים להחריב!

מתארגנים ומסדירים את הנחלה היום!

חברת נחלת אבות מנוסה מאוד בהסדרה מול רמ"י, בקבלת היתרי בניה בדיעבד ובכל תהליכי הרישוי.

צלצלו  5278* נחלת אבות. כל המומחים אצלנו. ללא הפתעות וללא אותיות קטנות.

חברות שיווק וקידום