header

הסכמות פנים משפחתיות במשק חקלאי- תקפות גם בבית המשפט

סכסוך משפחתי על זכויות במשק חקלאי בצפון, הגיע לבית המשפט לענייני משפחה בטבריה. בתביעה, שהתנהלה במסגרת סכסוך גרושים, ביקש הבעל לפנות את דודה של האישה המתגורר אף הוא במשק. השופטת דחתה את התביעה וקבעה כי בהתאם להסכמות פנים משפחתיות זכות המגורים הקבועה של הדוד קודמת לזכויותיו של הבעל במשק.

כנסו למאמר המלא

https://www.mako.co.il/finances-law/property-law/Article-1e87091cb4b4c71026.htm

חברות שיווק וקידום