header

הכול כלול: מטרדי רעש, חניה, אשפה ובריכות שחיה ללא אישור

עולם תיירות הפנים הושפע מאוד ממגפת הקורונה. סממן בולט לשינוי הוא גידול ניכר בהשכרת בתים במושבים למטרות אירוח. 'וילות אירוח' צצות חדשות לבקרים ואין פלא שלרבות מהן אין אישורים נדרשים כחוק. מקרי טביעה, שריפה ושאר תאונות טרגיות המתרחשות במתחמי אירוח לצד תלונות רבות מצד השכנים הסובלים ממטרדי רעש, היעדר חניה, וכמויות גדולות של אשפה הפנו את הזרקור אל התופעה. הרשויות המקומיות מצידן, לא נשארות אדישות ונלחמות בתופעה באמצעות צווי סגירה. במועצה האזורית עמק הירדן, לדוגמה, ננקטו צעדים חמורים כנגד מתחמי אירוח שלא שעו לצווי הסגירה והמועצה אטמה את הכניסה לשתי וילות אירוח בתחומה.

בעלי נחלות הרוצים לארח נופשים ולהגדיל את פרנסתם, וגם לשמור על שכנות טובה, יכולים לעשות זאת בצורה מוסדרת. התב"ע מאפשרת לבנות בכל נחלה ארבעה צימרים, ואלו אינם מחויבים בהסדרת רישיון עסק.

לנחלת אבות גם סל ייחודי, הנדרש על פי חוק, לאישור וקבלת היתר לבריכה בנויה, גם בדיעבד.

אל תחכו לצווים וקנסות- הסדירו עכשיו.

צלצלו עכשיו 5278*

חברות שיווק וקידום