header

אי הסדרת הנחלה- תביא לאובדנה

פסק דין תקדימי בעליון

אי הסדרת הנחלה- תביא לאובדנה

לא הסדרתם את הנחלה? המדינה תיקח אותה מכם!

פסק דין של בית המשפט העליון מיום 29/8/21 קובע כי לרשות מקרקעי ישראל היכולת לבטל זכויות בנחלה למי שעשה שימושים חורגים שאינם למטרות ולצרכי חקלאות. על משפחת קלקודה מכפר טרומן נגזר, שכל שטח הנחלה שברשותם יחזור לרמ"י, ריק ממבנים בלתי חוקיים ובתוספת דמי שימוש של 7 מליון שקל עם ריבית והצמדה.

פסק דין תקדימי זה, הקובע כי לרמ"י היכולת לבטל הסכם חכירה לדורות  – צריך להדיר שינה מעיני כל חקלאי שאינו מסדיר את נחלתו, ועלול למצוא את עצמו יום אחד חסר כל.

בימים אלו, החקלאים מוצאים את עצמם נלחמים ביותר מחזית אחת. פסק דין זה הוא מלחמה על הבית.

בין אם פעולות העבר בנחלה בוצעו במודע או בטעות עכשיו נדרש לשנות ולהסדיר הפרות חוק אלו ולהבטיח את ההווה והעתיד.

זה בידכם וזה אפשרי! הליך הסדרה חוקי ומוסכם עשוי להיות מורכב, מסובך ומלא קשיים, ובתוך כל זאת, לחברת נחלת אבות היכולת לבצע זאת עבורכם.

הידע והניסיון המקצועי שנצברו בנחלת אבות מקיפים שטחים נרחבים שתוכננו והוסדרו על ידי החברה בישוב הכפרי. באלפי בתים ועשרות נחלות ביצעה החברה מהלכים סטטוטוריים ומהלכים תכנוניים רבים כמו למשל הפרדת מגרש מנחלה (פיצול נחלה) וכד'.

כל אלה מאפשרים לנו למצוא עבורכם את הנתיב המיטבי והקצר להסדרה בנחלה.

פסק דין -בגצ טרומן

חברות שיווק וקידום