• main-1
  • main-1
  • main-2
  • main-3

פיצול / הפרדת מגרש מנחלה

חברת נחלת אבות מתמחה בפיצול מגרש בנחלות במשקים במושבים על פי החלטה 1399. החברה משמשת כפרוייקטורית של המושב ושל בעל הנחלה, בכל נושא ועניין מקרקעין, מהכנת תצ"ר, הערכת שווי ועד היבטי מיסוי וגישור סכסוכים. הצוות המיומן שלנו, מקצועי ואמין, מלווה את המושב ואת החקלאי במתן פתרונות כוללים בסוגיית פיצול נחלה במושבים על-פי מודל ייחודי. עוד על נחלת אבות…

לזכרון עד

דורון רובין ז"ל, שימש כנשיא בחברת נחלת אבות בין השנים 2013-2018.

דורוןאלוף ולא רק כדרגה צבאית, אלא אלוף במוסריותו, בקודים האתים הגבוהים לאורם חי ופעל. השילוב של איש הגות ורוח לצד איש מלחמה, מצביע על רגישותו הרבה שאפיינה את דורון רובין ז"ל.

לכרזת ההנצחה לחצו כאן

חדשות

חברות שיווק וקידום