• main-1
  • main-1
  • main-2
  • main-3

הסדרת נחלות, פיצול והפרדת מגרש

חברת נחלת אבות היא החברה הגדולה והוותיקה בישראל להסדרת נחלות במושבים. אנו מומחים לפיצול, הסדרה ומתן פתרונות ייחודים וכוללים בכל נושאי המקרקעין על פי מודל ייחודי. הצוות שלנו רב מוניטין מקצועי ומיומן הכולל אדריכלים מומחים בתכנון והובלת תבעו"ת במושבים (ביניהם מהנדסי וועדות לשעבר), שמאים, מודדים, עובדת רמ"י לשעבר, רו"ח, יועצים כלכליים ושדרה ניהולית מגוונת ומנוסה.
עוד על נחלת אבות…

מומחים בהסדרה ופיצול במושבים - בשבילך!

נותנים לך כך

חדשות

חברות שיווק וקידום