header

כך תעבירו את המשק שלכם לדור הבא

ברגעי משבר, אחד מבני המשפחה נפטר ומשאיר אחריו רכוש שגורם ללא מעט בעיות. לא מבינים במה מדובר? כשיש צורך לבצע חלוקת נחלה בין יורשים, כאשר קיימת נחלה/ משק משפחתי עולות צפות להן שאלות כגון כמה עולה לפצל חלקה, או כמה עולה לפצל נחלה בפועל. לאור הקשיים אותם מציבה רשות מקרקעי ישראל נדרשים יותר ויותר אנשים בעלי נכס או בעלי ירושה כגון מושב/ נחלה משק לבצע הסדרת זכויות  כאמור, הסיבה לכך נובעת בעיקר בשל מצוקת שטחי נדל"ן במדינה ובו זמנית מייצרת לא מעט קשיים גם נוכח המאבקים המשפחתיים הפנימיים שצצים לא מעט.

לאור גילויים כאלה ואחרים ולאור הפרות שלא הוסדרו במשך שנים, צצו להן יותר ויותר נחלות שלא עברו פיקוח, כמו כן ניתנו קנסות גבוהים, נפתחו הליכים משפטיים ואף זומנו לחקירה. נוכח כך, החליטו רמ"י  להגביר ולאכוף את המצב שנוצר וכך עם בואה של שנת 2018 הפכה החלטה 1532 או 1464 להחלטה מעודכנת לכל דבר. כאמור, החלטה 1532 של מועצת מקרקעי ישראל משנת 2018החליפה את החלטה 1464 הקיימת מיולי 2017 ובה נאמר כל בן/בת ממשיך/ה או כל בר רשות במושב יהפוך לחוכר ובתנאי/ תמורה כי יתרחש הליך של היוון נחלה בפועל.

כאמור, מאז כניסתה של החלטה 1532 והחלפתה את החלטה 1464 (במקור החלטה 979) התווספו דברים אלו ותרמו ליתרונות הבאים כדלקמן:

  • הנחות במושבי עוטף עזה ובמושבים באזורי עדיפות לאומית.
  • הנחות בגין נחלות אשר שולמו עבורן דמי הסכמה בעבר.
  • כמו כן, הנחיות ספציפיות אודות שטחי מגורים מעל שניים וחצי דונמים.

לצד השינויים הללו, עולה גם שאלה נפוצה כגון מי ימשיך לתפעל משק שההורים כבר מבוגרים ולא יכולים לשאת את העול על עצמם? כמו כן, מה עושים כאשר נוצר מתח בתוך המשפחה נוכח המצב החדש? התשובה לכך הינה "סל שמירת זכויות" אשר מטרתו למנות בן יורש או בן ממשיך ולהעביר זכויות משק ללא פגיעה ביחסים המשפחתיים. כמו כן, במסגרת זו ניתן לערוך הסכם משפחתי בין ההורים והאחים האחרים לרבות הפקדת בדיקת איזון משאבים בידי שמאי מוסמך. זה קריטי משום שבאמצעות צוואה הדדית נוטריונית בבית משפט, ניתן למנוע לא מעט מחדלים, קשיים רגשיים ומצבים לא נעימים המתרחשים בלא מעט משפחות שבסך הכול רוצות לסיים את זה כשיר ובעיקר נטול מחלוקות.

רוצים מידע אודות פיצול משק עזר, מחפשים מישהו שמכיר ומבין בנושאי חוק פיצול נחלות, פיצול נחלה במשק חקלאי או לא יודעים כמה עולה לפצל נחלה, שהרי הגעתם למקום הנכון בזמן הנכון.

כדי למנוע מראש בעיות מיותרות, אפשרו לעצמכם ייעוץ מקצועי אשר מטרתו להכווין אתכם נכונה ולהביא אתכם בדיוק לנחלה אותה אתם צריכים ומחפשים ללא כל הקשיים בדרך.

התקשרו אלינו הייעוץ וההגעה לנחלת המתעניין הינה בחינם

חברות שיווק וקידום